14 Април 2020 г.

Окръжна прокуратура – Велико Търново внесе в съда обвинителен акт за причиняване на смърт на работник по непредпазливост

Сподели

Окръжна прокуратура – Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу двама обвиняеми, причинили смърт на работник по непредпазливост.

Обвинението е за това, че на 23.01.2019 г., в гр. Лясковец,  на площадка за събиране на вторични суровини, ползвана от  дружество, при условията на независимо съпричиняване, причинили по непредпазливост смъртта на Г. Б. поради незнание на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – товарно-разтоварна дейност. При товарене на алуминиев отпадък в товарен автомобил В.Р., в качеството си на водач на товарен автомобил,  допуснал нарушение на нормите по охрана на труда и Д.М., като собственик и управител на дружество, в качеството си на работодател, разпоредил товаренето на алуминиев отпадък в товарен автомобил да се извърши по неправилен начин и с неподходящо работно оборудване; не създал необходимата организация и не взел мерки за избягване на риска от телесни увреждания на работещите лица, с което нарушил нормите по охрана на труда - престъпление по

чл.123 от НК.

Трудовата злополука станала при товарене на сортиран алуминиев отпадък в   камион, като заради създадена неправилна организация на товаро-разтоварната дейност, работниците-товарачи били допуснати в каросерията на камиона. Пострадалият се намирал още в нея, когато рамката на покрива на каросерията на камиона започнала да се прибира и го затиснала.