23 Март 2020 г.

Цани Попов встъпи в длъжност заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново

Сподели

Прокурор Цани Попов встъпи в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна  прокуратура – Велико Търново. Той е назначен на длъжността от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с единодушно решение, по предложение на окръжния прокурор Христо Христов. Актът за встъпване беше подписан днес /23.03.2020г./ в присъствието на Христо Христов - административен ръководител и окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Велико Търново..

Прокурор Цани Попов има 22 години юридически стаж. В Прокуратурата на Република България започва работа през 1997 г. като прокурор в Районна прокуратура – Горна Оряховица, като през 2009 г. е командирован на длъжност „прокурор в ОП- В. Търново“.  От 2012 г. , след проведен конкурс, с решение на ВСС е назначен за прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, а от днес е заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор. Има ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. През 2016 г., със Заповед  на Главен прокурор на Р България е поощрен с отличие „Служебна благодарност“ и грамота, и с предметна награда.

Прокурор Цани Попов има значителен професионален опит. Работил е само като прокурор, последователно е повишаван в ранг и длъжност. Той се ползва с авторитет сред прокурорите и съдебните служители. Бил е председател на Комисията по професионална етика. В работата си прокурор Попов е всеотдаен, принципен, дисциплиниран и поддържа отлични колегиални отношения.