28 Януари 2020 г.

Съобщение на Окръжна прокуратура – Велико Търново

Сподели

Възложената от Окръжна прокуратура–Велико Търново  комплексна проверка по повод сигнала на омбудсмана на Република България в Дома за възрастни хора с деменция в с. Горско Косово, общ. Сухиндол е приключена и резултатите от проверката са получени в Окръжна прокуратура - В. Търново. Проверката е извършена от ОДМВР-В. Търново, РЗИ-В. Търново, ДСП-гр. Павликени и други контролни органи. ОДМВР-В. Търново и контролните органи не са установили нарушения.

След запознаване с констатациите и анализ на установените факти и обстоятелства наблюдаващия прокурор ще се произнесе по същество със съответния прокурорски акт в законоустановения срок.