19 Август 2019 г.

Окръжна прокуратура – Велико Търново предаде на съд земеделски производител за злоупотреба със средства, предоставени от европейски фондове

Сподели

Окръжна прокуратура – Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу земеделски производител за злоупотреба със средства, предоставени от европейски фондове.

Обвинението срещу И. В. е за това, че през периода 23.12.2008 г. до 21.11.2011 г., в гр. Велико Търново, използвал не по предназначение получени финансови средства в размер на 7 982,32 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програма за развитие на селските райони през периода 2007-2013г. съгласно сключен Договор за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ с ДФ „Земеделие“, предоставени от Европейски съюз на българската държава чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - престъпление по чл. 254Б, ал. 1 от НК.

 

Съгласно договор № 0411200156 от 27.10.2008г. за отпускане на финансова помощ, сключен между ДФ „Земеделие" и И. В., фондът предоставя на ползвателя безвъзмездна финансова помощ в размер на 48 892 лв. Финансовата помощ е за изпълнение на заложените в бизнес-плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими да подпомагане. На 23.12.2008 г. обвиняемият е получил първия транш - 24 446 лв. от ДФ „Земеделие".  При извършени проверки на място от служители на ДФ Земеделие” е установено, че обвиняемият е получил средствата по договора с ДФ “Земеделие”, но е изразходил част от финансовите средства за свои нужди, не по предназначение, съгласно договора - извършил 10 пъти покупки чрез ПОС терминал в казина, теглени са средства от банкомати  и е  закупил валута. В действителност част от насажденията са направени на терен, който не представлява нов такъв, а е била използвана съществуваща, но изоставена земеделска земя, върху която е имало вече трайно засадена овощна градина, което не е според договора.

 Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.