30 Юли 2019 г.

С Т А Н О В И Щ Е НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ПРОКУРАТУРИТЕ НА АПЕЛАТИВЕН РАЙОН – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Сподели

С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е

НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ 

ОТ ПРОКУРАТУРИТЕ НА АПЕЛАТИВЕН РАЙОН – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       Във връзка с издигнатата кандидатура на г-н Иван Гешев за главен прокурор на Република България изразяваме подкрепата си за направеното предложение от Прокурорската Колегия на ВСС.

       Номинацията на заместника на главния прокурор във ВКП за главен прокурор представлява положителна практика в управлението, която осигурява приемственост и стабилност. 

        Считаме, че обществената дискусия следва да се фокусира върху концепцията на кандидата за развитието на Прокуратурата, която предстои да бъде оповестена, и се проведе по начин, осигуряващ независимостта на съдебната власт и спазването на закона.

 

Становището е подписано от общо 90 прокурори, следователи и съдебни служители от:

-         АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – В.ТЪРНОВО

-         ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – В.ТЪРНОВО

-         ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ЛОВЕЧ

-         РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – В.ТЪРНОВО

-         РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ЛОВЕЧ