24 Юни 2019 г.

Окръжна прокуратура-Велико Търново предаде на съд управител на дружество за данъчни престъпления

Сподели

Окръжна прокуратура-Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу управител на дружество за престъпления против данъчната система.

         Обвинението срещу М.А. е за това, че на 14.04.2005 г. в гр. Велико Търново, в качеството си на управител на ЕООД, гр. Велико Търново укрил данъчни задължения в особено големи размери – 36153 лева, като:

         - затаил истина в подадена справка-декларация по ЗДДС за данъчен период 01.03.2005 г. – 31.03.2005 г. на ЕООД, която се изисква по силата на чл. 100 от ЗДДС пред ТДД – Велико Търново, като не декларирал в раздел А – „Данни за извършените доставки и начисления данък върху добавената стойност“ и не начислил данъчен кредит по извършени сделки с други  ЕООД на стойност 14 400 лв.  с дължим ДДС в размер на 6 000 лв., като по този начин избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 20 400 лв.;

- потвърдил неистина в подадена справка – декларация по ЗДДС за данъчен период 01.03.2005 г. – 31.03.2005 г. на ЕООД, която се изисква по силата на чл. 100 от ЗДДС пред ТДД – Велико Търново, декларирайки в раздел Б – „Данни за получените доставки и данъчен кредит“, че на ЕООД –то, е бил начислен ДДС по доставки в размер на 15 762 лв. по фактури за неполучени в действителност облагаеми доставки, с което избегнал плащане на ДДС за месец март в общ размер на 36 153 лева

- престъпление по чл. 257, ал. 1, вр. чл. 255, ал. 1 от НК.

 Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.