29 Април 2021 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Сподели

Прокурорите, следователите от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура Велико Търново и съдебните служители от Окръжна прокуратура Велико Търново изразяват непримиримата си позиция по отношение недопустимия политически натиск върху независимата съдебна власт и принципа за разделение на властите.