29 Ноември 2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: „Изграждане и пускане в експлоатация на система за видеонаблюдение в административна сграда, находяща се в гр.Стара Загора"

Сподели

Събиране на оферти с обява с предмет: „Изграждане и пускане в експлоатация на система за видеонаблюдение в административна сграда, находяща се в гр.Стара Загора на адрес ул.„Св. Княз Борис I” №77, като подсистема на Националната интегрирана система за електронна сигурност на съдебните сгради /НИСЕССС/ на територията на Апелативен район Пловдив“

Събиране на оферти с обява с предмет: „Изграждане и пускане в експлоатация на система за видеонаблюдение в административна сграда, находяща се в гр.Стара Загора на адрес ул.„Св. Княз Борис I” №77, като подсистема на Националната интегрирана система за електронна сигурност на съдебните сгради /НИСЕССС/ на територията на Апелативен район Пловдив“

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - линк (хипервръзка) към портала на Агенцията по обществени поръчки

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - линк (хипервръзка) към портала на Агенцията по обществени поръчки