С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за осигурени възможностите от прокуратурите на територията на област Стара Загора за граждани и организации, на 08.06.2024г. и на 09.06.2024г. да подават сигнали и жалби, свързани с изборния процес във връзка с провеждане на избори за 50-то Народно събрание на РБ и за членове на Европейския парламент от РБ.

 

Окръжна прокуратура-Стара Загора уведомява гражданите и организациите, че в почивните дни на предизборния ден на 08.06.2024г. и в денят на провеждане на изборите - 09.06.2024г., във всички прокуратури на територията на Област Стара Загора (Окръжна прокуратура-Стара Загора и Районна прокуратура-Стара Загора, както и Териториалните отделения към Районна прокуратура-Стара Загора в гр.Казанлък, гр.Чирпан, гр.Раднево и гр.Гълъбово), е осигурена възможност за подаване на сигнали и жалби във връзка с изборния процес, които са от компетентността на съответната прокуратура.

В тези дни в следните сгради ползвани от всяка от прокуратурите е осигурено присъствено дежурство на прокурор и съдебен служител в следните часови диапазони :

- в предизборния ден на 08.06.2024г. – от 08:30 часа до 18:00 часа ;

- в изборния ден на 09.06.2024г. – от 07:00 часа до 1 час след обявяване на края на изборния ден ;

за Окръжна прокуратура-Стара Загора – гр. Стара Загора, бул. “Митрополит Методий Кусев” №33, ет. 3, кабинет №307, телефон за връзка : 042/ 696970, адрес за електронна поща: [email protected]

за Районна прокуратура-Стара Загора – гр. Стара Загора, ул.”Св. Княз Борис I” №77, ет. 1, телефон за връзка : 042/ 613477, адрес за електронна поща: [email protected]

за Териториално отделение-Казанлък към Районна прокуратура-Стара Загора – гр. Казанлък, ул. “Отец Паисий” №16,  телефон за връзка: 0431/ 65427, адрес за електронна поща: [email protected]

за Териториално отделение–Чирпан  към Районна прокуратура-Стара Загора – гр. Чирпан, бул. “Георги Димитров” № 59, ет.1 , телефон за връзка: 0416/ 90145 , адрес за електронна поща: [email protected]

за Териториално отделение-Раднево към Районна прокуратура-Стара Загора – гр. Раднево, “Тачо Даскалов” №1, телефон за връзка: 0417/ 82530, адрес за електронна поща: [email protected]

за Териториално отделение -Гълъбово към Районна прокуратура-Стара Загора – гр. Гълъбово, “Ст. Стамболов” №2, ет. 3, телефон за връзка: 0418/ 68401, адрес за електронна поща: [email protected]