Магистрати и съдебни служители от Окръжна прокуратура – Стара Загора, Окръжен съд – Стара Загора и Административен съд - Стара Загора се включиха в кампания за подпомагане на деца в неравностойно положение

23 Януари 2024 г.

В края на 2023 г. магистрати и съдебни служители от Окръжна прокуратура  – Стара Загора,  Окръжен съд – Стара Загора и Административен съд - Стара Загора се включиха в благотворителна кампания за подпомагане на деца в неравностойно положение. В началото на 2024 г. със събраните от тях средства бяха закупени и доставени ученически бюра в Центъра за настаняване от семеен тип, гр. Стара Загора. Новото обзавеждане вече е поставено в стаите на децата и създава атмосфера и комфорт, близки до тези на домашната среда. От работещите в трите съдебни институции бяха предоставени и други подаръци

Директорът на Центъра за настаняване от семеен тип Нели Баджакова изрази искрените си благодарности към инициаторите на дарението. Тя заяви, че новите придобивки внасят допълнителен уют и удобство в средата, в която живеят децата. 

Днес, 22 януари 2024 г., при подписването на протокола за дарение присъстваха Любомира Янчева – "Връзки с обществеността" в Административен съд,  Ваня Иванова – "Връзки с обществеността" в Окръжен съд и Ани Костадинова – съдебен администратор в Окръжна прокуратура - Стара Загора и служители на центъра.