С Ъ О Б Щ Е Н И Е

30 Септември 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждането на 02.10.2022 г. на избори за Народно събрание, можете да подавате сигнали за престъпления против политическите права на гражданите в Окръжна прокуратура-Стара Загора, в Районна прокуратура – Стара Загора и териториалните отделения в гр.Казанлък, гр. Раднево, гр. Гълъбово и гр. Чирпан към Районна прокуратура - Стара Загора и чрез следните комуникационни форми:

   - в предизборния ден на 01.10.2022г. – от 08:30 часа до 18:00 часа ;

   - в изборния ден на 02.10.2022г. – от 07:00 часа до 1 час след обявяване на края на изборния ден, както следва:

   за Окръжна прокуратура-Стара Загора – гр. Стара Загора, ул. “Митрополит Методий Кусев” №33, ет. 3, кабинет №307, телефон за връзка : 042/ 696970, адрес за електронна поща: [email protected]

   за Районна прокуратура-Стара Загора – гр. Стара Загора, ул.”Св. Княз Борис I” №77, ет. 1, телефон за връзка : 042/ 613477, адрес за електронна поща: [email protected]

   за Териториално отделение-Казанлък към Районна прокуратура-Стара Загора – гр. Казанлък, ул. “Отец Паисий” №16,  телефон за връзка: 0431/ 65427, адрес за електронна поща: [email protected]

   за Териториално отделение–Чирпан  към Районна прокуратура-Стара Загора – гр. Чирпан, бул. “Георги Димитров” № 59, ет.1 , телефон за връзка: 0416/ 90146 , адрес за електронна поща: [email protected]

   за Териториално отделение-Раднево към Районна прокуратура-Стара Загора – гр. Раднево, “Тачо Даскалов” №1, телефон за връзка: 0417/ 82530,  адрес за електронна поща: [email protected]

   за Териториално отделение -Гълъбово към Районна прокуратура-Стара Загора – гр. Гълъбово, “Ст. Стамболов” №2, ет. 3, телефон за връзка: 0418/ 68401, адрес за електронна поща: [email protected]