19 Май 2022 г.

Ден на отворени врати в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора

Сподели

Във връзка с провеждането на информационна кампания „Ден на отворени врати” на 17.05.2022г. по покана на Окръжна прокуратура - Стара Загора учениците от 6-ти „е“ клас в 6-то основно училище „Свети Никола“ – Стара Загора присъстваха на информационна среща в сградата на Съдебна палата гр.Стара Загора.

Срещата се проведе от говорителя на прокуратурата – Георги Видев – заместник окръжен прокурор в ОП-Стара Загора, като в нея участва и прокурор Минчо Николов.

Темата на срещата бе „Запознаване с органите на съдебната власт и с професията на прокурора“, като на учениците бяха разяснени:

  • правата и задълженията на гражданите съгласно Конституцията на Република България ;
  • видовете органи на съдебната власт и техните функции и правомощия;
  • ролята на прокурора в наказателния процес и предизвикателствата на професията „прокурор“.

На учениците бе показана заседателна съдебна зала и с тяхно участие бе демонстрирано накратко протичането на съдебен процес, като те се запознаха с местата в залата на съдията, прокурора, съдебните заседатели, защитника и подсъдимия, както и с реда за провеждане на съдебно заседание по наказателно съдебно производство.