Окръжна прокуратура - Стара Загора внесе обвинителен акт срещу кмета на община Николаево за умишлена безстопанственост

5 Октомври 2015 г.

Окръжна прокуратура-Стара Загора внесе обвинителен акт срещу кмета на Община Николаево - Косьо Косев  и срещу Кольо Байков - главен специалист „Строителство и програми по заетостта“ в община Николаево за умишлена безстопанственост. На Байков е повдигнато обвинение и за документно престъпление.

       

Окръжна прокуратура-Стара Загора внесе обвинителен акт срещу кмета на Община Николаево - Косьо Косев  и срещу Кольо Байков - главен специалист „Строителство и програми по заетостта“ в община Николаево за умишлена безстопанственост. На Байков е повдигнато обвинение и за документно престъпление.

Косьо Косев е обвинен в това, че  през периода 30 април 2009 г.  – 14 май 2009 г. в град Николаево, обл. Стара Загора, в качеството си на длъжностно лице  - кмет на Община Николаево, въпреки задълженията си, регламентирани в чл.44 ал.1 т.1,т.2 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), не е упражнил достатъчен контрол върху работата на Кольо Байков - главен специалист „Строителство и програми по заетостта” при община Николаево. На Байков е било възложено да извършва инвеститорски контрол на обект „Възстановяване и укрепване на местен път с междуобщинско значение, свързващ град Николаево със село Паничерево” по изпълнение на договор за строителство, сключен между общинаНиколаево и „Мона Лиза–Груп” ЕООД-гр.Велико Търново. Във връзка с този договор от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет на общината са били отпуснати  бюджетни целеви средства  в размер на 138 428 лева - престъпление по чл.219 ал.3 вр.ал.2 от НК.

Строително-монтажни дейности на стойност 122 104 лева не са били изпълнени, но са  били заплатени от общината.      

Кольо Байков е предаден на съд за това, че през периода от 30 април 2009 г.  до 1 май 2009 г. в гр.Николаево, в качеството си на длъжностно лице, на което била възложена ръководна работа – главен специалист „Строителство и програми по заетостта” при Община Николаево, не е положил достатъчно грижи за възложената му работа - да извършва инвеститорски контрол на обект „Възстановяване и укрепване на местен път с междуобщинско значение, свързващ гр. Николаево със с.Паничерево” и от това са последвали значителни вреди за община Николаево в размер на 122 104 лева, представляващи заплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи - престъпление по чл.219 ал.3 вр.ал.1 от НК.

Кольо Байков е обвинен и в това, че през периода 1 май 2009 г. до 13 май 2009 г. в гр.Николаево, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице е съставил официални документи - Акт № 19 от месец май 2009 г. и двустранен протокол към същия, удостоверяващи неверни обстоятелства относно извършените от „Мона Лиза” ЕООД гр.Велико Търново строително-монтажни работи на обща стойност 126 804 лева на обект, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства – престъпление по чл.311 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.