Окръжна прокуратура-Стара Загора внесе обвинителен акт срещу управител на фирми за укриване на ДДС в особено големи размери

25 Септември 2015 г.

Окръжна прокуратура-Стара Загора внесе в съда обвинителен акт срещу Стефан Николов, на 55 г., за неплащане на данъчни задължения в големи размери и за използване на документи с невярно съдържание за получаване от държавния бюджет на неследваща се парична сума в големи размери – престъпления по чл. 255 и чл. 256 от Наказателния кодекс. 

       Окръжна прокуратура-Стара Загора внесе в съда обвинителен акт срещу Стефан Николов, на 55 г., за неплащане на данъчни задължения в големи размери и за използване на документи с невярно съдържание за получаване от държавния бюджет на неследваща се парична сума в големи размери – престъпления по чл. 255 и чл. 256 от Наказателния кодекс. 

       Стефан Николов е предаден на съд по пет обвинения.

       Първото обвинение е за това, че от 1 май 2009 г. до 11 март 2010 г. в гр. Казанлък и гр.Ст.Загора  в условията на продължавано престъпление, като в периода 1 май 2009 г. до 28 декември 2009 г. в качеството на управител на „Титан Комерс 99” ЕООД гр.Казанлък и в периода от 28 декември 2009 г. до 11 март 2010 г. в качеството на пълномощник на „Титан Комерс 99” ЕООД гр.Казанлък, чрез използване пред ТД на НАП гр. Ст.Загора на документи с невярно съдържание – справки декларации  по ЗДДС и прилежащите дневници за продажби  на „Титан Комерс 99” ЕООД е получил от държавния бюджет неследваща се парична сума в особено големи размери -  общо 174 278 лева.

       Второто обвинение е, че през периода от 1 март 2010 г. до 10 юни  2010 г.  в гр.Казанлък и гр. Стара Загора в условията на продължавано престъпление, в качеството на пълномощник на „Титан Комерс 99” ЕООД гр.Казанлък избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на „Титан Комерс 99“ ЕООД по ЗДДС в  особено големи размери, като съставил и използвал   документи с невярно съдържание - месечни справки декларации  по ЗДДС на „Титан  Комерс 99” ЕООД и  съответните дневници за покупки  при  водене на счетоводство и при представяне  на информация пред органите по приходите – ТД на НАП гр.Ст.Загора и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на общо 29 139 лева.

       Третото обвинение е за това, че през  периода 1 септември 2011 г. до  14 декември 2011 г. в гр.Казанлък и гр. Стара Загора в условията на продължавано престъпление, като пълномощник на „Титан Комерс 77” ЕООД,  гр. Казанлък избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на „Титан Комерс 77“ ЕООД по ЗДДС в особено големи размери, като използвал   документи с невярно съдържание - месечни справки декларации  по ЗДДС на „Титан Комерс 77” ЕООД и съответните дневници за покупки  при  водене на счетоводство и при представяне  на информация пред органите по приходите – ТД на НАП гр. Ст.Загора и приспаднал неследващ се данъчен кредит в общ размер на 884 000 лв.

       Стефан Николов е предаден на съд и по четвърто обвинение за това, че през  периода  1 май 2010 г. до 12 ноември 2011 г. в гр.Казанлък и гр. Стара Загора в условията на продължавано престъпление,като управител и собственик на капитала на „Титан 99“, гр. Казанлък избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на Титан 99ЕООД по ЗДДС в  особено големи размери, като съставил и използвал   документи с невярно съдържание – месечни справки декларации по ЗДДС на „Титан 99” ЕООД и  съответните дневници за покупки  при  водене на счетоводство и при представяне  на информация пред  органите по приходите – ТД на НАП гр.Ст.Загора и приспаднал неследващ се данъчен кредит в общ размел 223 938 лева.

       Петото обвинение срещу Стефан Николов е за това ,че през  периода  1 април 2009 г. – до 13 януари 2010 година  в гр.Казанлък и гр. Стара Загора в условията на продължавано престъпление, като управител и собственик на капитала на „ВЕМС” ЕООД,  гр. Казанлък избегнал установяването и плащането на   данъчни задължения на ВЕМСЕООД по ЗДДС в  особено големи размери , като съставил и използвал   документи с невярно съдържание -месечни справки декларации по ЗДДС на „ВЕМС” ЕООД и  съответните дневници за покупки  при  водене на счетоводство и при представяне  на информация пред  органите по приходите-ТД на НАП гр. Ст.Загора и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на общо 18 050 лева.

       По делото,състоящо се от 135 тома, са извършени множество експертизи, сред които икономически, счетоводни, технически и графологични, като свидетели са разпитани 42 лица, представени са многобройни веществени доказателства – извлечения от банкови сметки, счетоводни документи и др.

       Предстои Окръжен съд-Стара Загора да насрочи дата за първото съдебно заседание.