Окръжна прокуратура-Стара Загора внесе обвинителен акт за жп катастрофата на гара Калояновец

10 Август 2015 г.

На 7 август 2015 г. Окръжна прокуратура-Стара Загора внесе в съда обвинителен акт срещу Христо Тиляшев, на 44 г. от гр. Асеновград, за нарушаване на правилата за движение при управление на подвижен железопътен състав и причиняване по непредпазливост на телесна повреда или смърт на едно или повече лица – престъпление по чл. 343 ал. 4 връзка ал. 3 б предложение 2 връзка  ал. 1 вр. Чл.343 ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 7 август 2015 г. Окръжна прокуратура-Стара Загора внесе в съда обвинителен акт срещу Христо Тиляшев, на 44 г. от гр. Асеновград, за нарушаване на правилата за движение при управление на подвижен железопътен състав и причиняване по непредпазливост на телесна повреда или смърт на едно или повече лица – престъпление по чл. 343 ал. 4 връзка ал. 3 б предложение 2 връзка  ал. 1 вр. Чл.343 ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 12 юли 2014 г. в района западно от жп гара Калояновец, обл. Стара Загора, при управление на подвижен железопътен състав – бърз влак 8601 –София –Варна, състоящ се от локомотив и пет вагона, като локомотивен машинист е нарушил правила за движение, установени в в законови разпоредби, наредби и инструкции.

Според обвинителния акт Христо Тиляшев е нарушил два текста от правилата за движение, установени съгласно чл. 115 от Закона за железопътния транспорт в Наредбата за правилата за техническа експлоатация, движение на влаковете и сигнализация в жп транспорта, а именно чл.19. т.4 - „работниците и служителите от железопътната система, чиято дейност е свързана с безопасността на превозите, по време на работа са длъжни точно да изпълняват заповедите и указанията на сигналите и указателите”  и чл. 324 ал.2  –  „при две светлини на светофора горната светлина разрешава влизане на влака в гарата и дава указания за положението на изходния светофор, а долната светлина указва скорост до 40 км/ч от входния светофор до преминаването през входните стрелки” . 

Според обвинението Тиляшев  е нарушил  и правила от Инструкция за работата на машинисти,  локомотивни и помощник-машинисти в „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД , а именно чл. 25 буква А  -  „машинист, локомотивен е длъжен да осигури безаварийно обслужване на влаковете по график при строго спазване на предписаните скорости за движение”  и чл. 26 буква Е - „машинист, локомотивен, е длъжен да изпълнява безусловно указанията на сигналите и указателите на открит път, в гарите и депата” . Така при наредено транзитно преминаване по четвърти коловоз на гара Калояновец, от железен път 1 на железен път 2,  не спазил указанията на предупредителния и входния светофор , управлявайки влака със скорост от 106 км/ч. при разрешена до 40 км/ч.  В резултат, на което причинил по непредпазливост смъртта на Венко Т., на 39 г.,  и средни телесни повреди на четири лица – Николина Н., Мария Ц., Джурдан А. и Васил И., които се изразяват  в трайно затруднение на движението на крайници и тялото.

От деянието на Теляшев е настъпила смърт на едно лице и телесни повреди на повече от едно лице и случаят е особено тежък.

По делото са разпитани 50  свидетели, изготвени са заключенията на множество експертизи - съдебно-медицински, химически, технически и др.