Дежурни прокурори и служители на 03.04.2021г. и на 04.04.2021г. във връзка с насрочените за провеждане за 4-ти април 2021 година избори за 45-то Народно събрание на Република България.

25 Март 2021 г.

     Окръжна прокуратура-Стара Загора уведомява гражданите и организациите, че в почивните дни на предизборния ден и в деня на провеждане на изборите за 45-то Народно събрание на Република България, във всички прокуратури на територията на Област Стара Загора ( Окръжна прокуратура-Стара Загора и във Районна прокуратура-Стара Загора и Териториалните отделения към Районна прокуратура-Стара Загора в гр.Казанлък, гр.Чирпан, гр.Раднево и гр.Гълъбово ), е осигурена възможност за подаване на сигнали и жалби във връзка с изборния процес, които са от компетентността на съответната прокуратура. В тези дни в следните сгради ползвани от всяка от прокуратурите са осигурени дежурен прокурор и съдебен служител :

- в предизборния ден на 03.04.2021г. – от 08:30 часа до 18:00 часа ;

- в изборния ден на 04.04.2021г. – от 07:00 часа до 1 час след обявяване на края на изборния ден ;

- за Окръжна прокуратура-Стара Загора – гр. Стара Загора, ул. “Митрополит Методий Кусев” №33, ет. 3, телефон за връзка : 042/ 696970, адрес за електронна поща: [email protected]

- за Районна прокуратура-Стара Загора – гр. Стара Загора, ул.”Св. Княз Борис I” №77, ет. 1, телефон за връзка : 042/ 613477, адрес за електронна поща: [email protected]

- за Териториално отделение-Казанлък към Районна прокуратура-Стара Загора – гр. Казанлък, ул. “Отец Паисий” №16,  телефон за връзка: 0431/ 65427, адрес за електронна поща: [email protected]

- за Териториално отделение–Чирпан  към Районна прокуратура-Стара Загора – гр. Чирпан, бул. “Георги Димитров” № 59, ет.1 , телефон за връзка: 0416/ 90146 , адрес за електронна поща: [email protected]

- за Териториално отделение-Раднево към Районна прокуратура-Стара Загора – гр. Раднево, “Тачо Даскалов” №1, телефон за връзка: 0417/ 82530,  адрес за електронна поща: [email protected]

- за Териториално отделение -Гълъбово към Районна прокуратура-Стара Загора – гр. Гълъбово, “Ст. Стамболов” №2, ет. 3, телефон за връзка: 0418/ 68401, адрес за електронна поща: [email protected]