Новият районен прокурор на Стара Загора встъпи в длъжност

7 Юли 2015 г.

Прокурор Гриша Мавров, който бе избран преди дни от Висшия съдебен съвет единодушно за административен ръководител на Районната прокуратура в Стара Загора, встъпи официално в длъжност. На заседанието на ВСС неговата кандидатура бе подкрепена с 20 гласа “за” . Мавров има над  15 години юридически стаж в органите на съдебната власт.

      Прокурор Гриша Мавров, който бе избран преди дни от Висшия съдебен съвет единодушно за административен ръководител на Районната прокуратура в Стара Загора, встъпи официално в длъжност. На заседанието на ВСС неговата кандидатура бе подкрепена с 20 гласа “за” . Мавров има над  15 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Той е работил като прокурор в районните прокуратури в Ямбол и Стара Загора. Прокурор Мавров е споделил пред членовете на ВСС, че натрупаният опит го е научил оптимално да организира и структурира своята работа и ръководи конкретни разследвания. В концепцията си, представена на заседанието на Висшия съдебен съвет, Мавров е обявил своите приоритети като административен ръководител през следващите пет години. Те са свързани с повишаване качеството на работа и отстраняване на слабости при разследването, прецизността на прокурорската дейност и др. Според него трябва да бъда провеждани обучения на прокурори, разследващи полицаи и следователи за повишаване на подготовката им, както и колегиуми за обсъждане на съдебната практика по наказателни дела.