31 Януари 2018 г.

Окръжна прокуратура – Стара Загора внесе обвинителен акт за документна измама в особено големи размери , представляваща особено тежък случай

Сподели

   На 30.01.2018 г. Окръжна прокуратура – Стара Загора внесе обвинителен акт в Окръжен съд – Стара Загора с който на съд е предадена обвиняемата Петя Л. В периода от 5.08.2015 г. – до 16.03.2016 г.в гр.Стара Загора, гр. Варна, в условията на продължавано престъпление, чрез използване на неистински документи – 55 броя договори за потребителски кредит, сключени между кредитна институция със седалище в гр. Варна и кредитополучателите – физически лица, е получила без правно основание чуждо движимо имущество - отпуснатите по потребителските  кредити /сключени  без знанието на лицата, чиито данни са използвани/ парични средства в размер от 118 700 лв. /сто и осемнадесет хиляди и седемстотин лева / - собственост на кредитна институция със седалище в гр.  Варна, които са и били приведени по 13 банкови сметки - нейни и на управлявани от нея дружества, открити в клонове на 11 банки в гр.Стара Загора, с намерение да ги присвои,като полученото имущество е в особено големи размери  и  случая е особено тежък - престъпление по чл.212 ал.5 вр.с чл.212 ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс.

   На 30.01.2018 г. Окръжна прокуратура – Стара Загора внесе обвинителен акт в Окръжен съд – Стара Загора с който на съд е предадена обвиняемата Петя Л. В периода от 5.08.2015 г. – до 16.03.2016 г.в гр.Стара Загора, гр. Варна, в условията на продължавано престъпление, чрез използване на неистински документи – 55 броя договори за потребителски кредит, сключени между кредитна институция със седалище в гр. Варна и кредитополучателите – физически лица, е получила без правно основание чуждо движимо имущество - отпуснатите по потребителските  кредити /сключени  без знанието на лицата, чиито данни са използвани/ парични средства в размер от 118 700 лв. /сто и осемнадесет хиляди и седемстотин лева / - собственост на кредитна институция със седалище в гр.  Варна, които са и били приведени по 13 банкови сметки - нейни и на управлявани от нея дружества, открити в клонове на 11 банки в гр.Стара Загора, с намерение да ги присвои,като полученото имущество е в особено големи размери  и  случая е особено тежък - престъпление по чл.212 ал.5 вр.с чл.212 ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс.

   На 4.08.2015 г. обвиняемата Петя Л. е започнала работа на длъжността мобилен кредитен консултант в дружеството в гр.Варна, за област Стара Загора и незабавно на 5.08.2015 г. е сключила първия договор за отпускане на потребителски кредит без знанието на лицето,чиито данни са били използвани. Впоследствие са били сключени още 54 бр. договори за отпускане на потребителски кредит без знанието на лицата, сочени като кредитополучатели, като последния е бил сключен на 16.03.2016 г.

   Обвиняемата Петя Л. е  сключила общо 55 договора за потребителски кредити, като за тях създала и използвала неистински документи- договори за потребителски кредит, ведно с приложенията му:  Искания за потребителски кредит, Погасителни планове и Удостоверения за  банкова сметка на клиентите, които е

  Обвиняемата Петя Л. е създавала и използвала Договорите за отпускане на  потребителски кредити ведно с приложенията им:  Искане за потребителски кредит, Погасителен план и Удостоверенията за  банкови сметки на клиентите, в които подписите  на кредитополучателите не са били техни. В Удостоверенията за  банкови сметки на клиентите – кредитополучатели вписвала номерата на 13 нейни банкови сметки, а не на клиентите. При комплектоване на преписките за отпускане на кредити били използвани фотокопия от лични карти на кредитополучателите. Тези фотокопията от личните карти са били набавяни от обвиняемата чрез  обяви за работа в нейна фирма, лични контакти с неустановени по делото брокери от други фирми за бързи кредити  или при провеждане на интервюта с кандидати, желаещи да получат кредит.

   Така изготвените и подписани документи изпращала към офиса на дружеството в гр.Варна за одобрение на искания кредит. Вписаните клиенти кредитополучатели не са  знаели, че са одобрени за поисканите от тях суми.

   Обвиняемата получавала лично отпуснатите потребителски кредити, които са били привеждани по 13 банкови сметки - нейни и на управлявани от нея дружества,открити в 11 от клоновете на банки в гр.Стара Загора.

   Обвиняемата  Петя Л.  разполагала с получените парични средства, като с една част от получените и усвоени от нея кредити е внасяла суми за погасяване на получените в по-ранен етап кредити, а с другите се е разпореждала в личен интерес.

   Отпуснатата сума от кредитната институция в гр. Варна по посочените 55 броя кредити е в размер на 118 700 лв., а общо внесените вноски /върнати суми/ по същите 55 броя кредити са в размер на 38 468 лева. За това престъпление се предвижда наказание „Лишаване от свобода” от 10 до 20 години. Предстои насрочване на съдебно заседание в Окръжен съд – Стара Загора.