19 Януари 2018 г.

Главният прокурор е наградил Таня Димитрова, Районен прокурор на гр. Казанлък, за висок професионализъм

Сподели

Главният прокурор на Република България  - Сотир Цацаров със своя заповед е поощрил с грамота и отличие “Служебна благодарност“ административния ръководител, районен прокурор на Районна прокуратура – Казанлък Таня Димитрова.

Отличието е за висок професионализъм и отлично изпълнение на служебните задължения.

Прокурор Таня Димитрова е в съдебната система от 17 години, като през целия й стаж е била прокурор в Районна прокуратура-Казанлък. През 2016 и 2017 г. е административен ръководител на Районна прокуратура-Казанлък.

Окръжният прокурор на гр. Стара Загора Дичо Атанасов връчи грамотата на прокурор Димитрова в присъствието на магистратите от Районна прокуратура-Казанлък. 

Главният прокурор на Република България  - Сотир Цацаров със своя заповед е поощрил с грамота и отличие “Служебна благодарност“ административния ръководител, районен прокурор на Районна прокуратура – Казанлък Таня Димитрова.

Отличието е за висок професионализъм и отлично изпълнение на служебните задължения.

Прокурор Таня Димитрова е в съдебната система от 17 години, като през целия й стаж е била прокурор в Районна прокуратура-Казанлък. През 2016 и 2017 г. е административен ръководител на Районна прокуратура-Казанлък.

Окръжният прокурор на гр. Стара Загора Дичо Атанасов връчи грамотата на прокурор Димитрова в присъствието на магистратите от Районна прокуратура-Казанлък.