19 Януари 2018 г.

Окръжна прокуратура – Стара Загора внесе обвинителен акт в Специализиран наказателен съд – София спрямо кмет на община за престъпление по служба

Сподели

Окръжна прокуратура-Стара Загора внесе обвинителен акт в Специализиран наказателен съд – София спрямо Кмета на Община Павел баня – Станимир Р.. Обвинителният акт е за престъпление по служба по чл. 282, ал.2 предл. второ вр. ал.1, предл. второ от Наказателен кодекс.

 

Окръжна прокуратура-Стара Загора внесе обвинителен акт в Специализиран наказателен съд – София спрямо Кмета на Община Павел баня – Станимир Р.. Обвинителният акт е за престъпление по служба по чл. 282, ал.2 предл. второ вр. ал.1, предл. второ от Наказателен кодекс.

Станимир Р. е обвинен за това, че през периода 10.11.2008 г. - 11.11.2008 г. в гр. Павел баня и гр. Казанлък, обл. Стара Загора, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – Кмет на Община Павел баня, като сключил на 10.11.2008 г. в гр. Павел баня и валидирал посредством представяне за нотариална заверка на 11.11.2008  г. в гр. Казанлък  - “Договор за даване вместо изпълнение като извънсъдебна спогодба” между Община Павел баня и ЕТ  “П. – Павел баня – Т. П.”, с  управител Т. П., превишил властта и правата си и  е прехвърлил собствеността върху:

  • четири урегулирани поземлени имоти, представляващи публична общинска собственост, съгласно актове за общинска собственост
  • урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост,
  • поземлен имот,  М. Н., И. К. и К.К., съгласно нотариален акт №11, с цел да набави облага за ЕТ “П. – Павел баня – Т.П.” с управител Т.П., и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за Община – Павел баня.

На основание чл.247, ал.1, т.1 от НПК и чл. 411а, ал.1, т.4, буква „к“ от НПК, предвид компетентността за разглеждане на дела за обвинения срещу кметове, обвинителният акт е внесен в Специализиран наказателен съд – София, където предстои образуване на наказателно дело и насрочване на съдебно заседание.