Уведомяваме Ви, че образуваната в РП-Стара Загора преписка, с оглед данни за допуснати от прокурор Георги Георгиев дисциплинарни нарушения във връзка с работата му по досъдебно производство № 5с/2008г. по описа на ОСлО при ОП-Стара Загора приключи с отказ на ...

Уведомяваме Ви, че образуваната в РП-Стара Загора преписка, с оглед данни за допуснати от прокурор Георги Георгиев дисциплинарни нарушения във връзка с работата му по досъдебно производство № 5с/2008г. по описа на ОСлО при ОП-Стара Загора приключи с отказ на административния ръководител за образуване на дисциплинарно производство.

Говорител на Районна прокуратура-Стара Загора: ЕВДОКИЯ ДИМИТРОВА