Конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „Съдебен деловодител“ в Служба „Деловодство“ на Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура-Стара Загора

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-СТАРА ЗАГОРА, със Заповед № 94/19.04.2023г. на административния си ръководител, обявява конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжност „Съдебен деловодител" в Служба “Деловодство" на Окръжен следствен Отдел при Окръжна прокуратура-Стара Загора.

В настоящата секция на интернет страницата, хронологично са и ще бъдат публикувани всички обяви, съобщения и резултати във връзка с провеждането на конкурса от неговото обявяване до приключването му.

27 Април 2023 г.
Обновление

Обявяване на конкурса

Обявата за конкурса е публикувана в настоящата секция на интернет страницата на Окръжна прокуратура-Стара Загора на 27.04.2023г. и е публикувана в бр. 96 на в. Труд от 27.04.2023 г.

Срокът за подаване на заявления и документи за кандидатстване за участие в конкурса е до 26.05.2023г. (петък) включително.

 

Пълния текст на обявата и Декларация по чл. 91 от Правилника на ПРБ може да намерите в прикачените по-долу файлове.

2 Юни 2023 г.
Обновление

Публикуване на списъците на допуснати и недопуснати кандидати и насрочавне на конкурса

Списъците на допуснати и недопуснати кандидати, както и насрочване на конкурса, може да видите в прикачените по долу файлове:

21 Юни 2023 г.
Обновление

ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО

Сканирано електронно копие на пълния текст на съобщението за класирането на кандидатите е в следният прикачен файл :