Окръжна прокуратура - Стара Загора

най-използваните електронни услуги

Всички електронни услуги

Издаване на удостоверение за неприключени наказателни производства

Подаване на заявление и получаване на информация по ЗДОИ на граждани

Подаване на искане за задължително настаняване и лечение

Издаване на удостоверение за изтърпяно наказание

22 Май 2024 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е