14 Ноември 2018 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на нетна енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени за ползване на Окръжна прокуратура гр. Пловдив"

Тръжна документация

29 Май 2018 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, пл. "Съединение" № 3 по две обособени позиции"

Тръжна документация

10 Октомври 2016 г.

Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени за ползване на Окръжна прокуратура гр.Пловдив

Тръжна документация

10 Септември 2015 г.

Публична покана с предмет: „Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд език на български за нуждите на Окръжна прокуратура - гр.Пловдив“

Тръжна документация