Административните ръководители на ОП-Плевен и РП-Плевен взеха участие в годишния анализ на дейността на ОДМВР-Плевен за 2023 година

25 Януари 2024 г.

Днес, 25.01.2024 година, по покана на ОДМВР-Плевен, административният ръководител на ОП-Плевен Владимир Николов и и.ф.административният ръководител на РП-Плевен Пламен Петков, участваха в отчет-анализ на дейността на областната дирекция за 2023 година и брифинг на същата тема.

На събитието присъстваха главният секретар на МВР и неговият заместник, заместник областният управител, заместник кметът на гр. Плевен, представители на административния, окръжен и районен съд и на структурите за местно самоуправление.

Окръжният прокурор Владимир Николов благодари на служителите на ОДМВР за усилията, които са положили през годината и подчерта, че правоохранителните органи дължат на обществото работа в синхрон, за постигане на резултати, които то очаква. Изрази задоволство от високото ниво на институционално взаимодействие и координацията между прокуратурата в Плевенския съдебен район и органите на ОДМВР-Плевен.

След анализа административните ръководители на ОП-Плевен и РП- Плевен проведоха работно съвещание с главният секретар на МВР, неговият заместник и ръководството на ОДМВР – Плевен, на което бяха взети принципни решения за постигане на по-добри резултати в съвместната работа в борбата с престъпността.