В гр. Плевен се проведе обучение по проект "Детска пътека"

16 Януари 2024 г.

В периода 10-12 януари в град Плевен, хотел „Сити“, се проведе обучение по проект "Детска пътека",  финансиран по програма „Правосъдие" и изпълняван от АПБ. Проектът цели да подготви професионалисти в областта на наказателното право, социалните и административните дейности за работа с деца - жертви, свидетели или извършители на престъпление. 

Лектори на обучението бяха Робертино Тодоров - прокурор в РП- Плевен, член на АПБ и Наталия Николова - психолог. В него взеха участие прокурори от Районна прокуратура -Плевен, следователи от ОСО при ОП Плевен, съдия от РС-Плевен, служители от ОД на МВР-Плевен, социални работници от отдел „Закрила на детето" - гр. Плевен, психолози от ЦСРИ -Плевен и ЦВСТ -Плевен.

 В течение на три дни на участниците бяха представени редица теми, свързани с прилагане на услугата „Детска пътека":
 - права и правен статут на детето обвиняем или подсъдим;
- практики и подходи при разпит на дете пострадал или очевидец на престъпление;
- изясняване на видовете рискове;
- измененията на НПК, влезли в сила през септември 2023г. относно особените процесуални изисквания за работа с деца подсъдими и - пострадали, в рамките на наказателното производство.


 В хода на обучението бяха дискутирани редица теми, свързани с работа с децата в риск, децата пострадали от престъпление и непълнолетните извършители на престъпление, по отношение на които се осъществява наказателно преследване. Бяха дискутирани действителни казуси от практиката на самите участниците.


 В края на обучението на участниците бяха връчени и сертификати.