ОП-Плевен беше домакин на съдии и прокурори от държави членки на ЕС по програма за обмен по Европейската мрежа за съдебно обучение

6 Октомври 2023 г.

В периода от 02.10.2023 година до 06.10.2023 година в Окръжна прокуратура Плевен бяха на обучение девет съдии и прокурори от различни държави, членки на ЕС (Германия, Италия, Испания и Румъния), като част от програмата Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Тя е насочена към съдии, прокурори и следователи, както и към съдебни служители, които са мотивирани да участват в дейности по обмен и имат добри познания на съответния работен език, на който се провежда обмена.

В рамките на посещението, съдиите и прокурорите се запознаха със структурата на прокуратурата в РБългария, с конкретната роля на прокурора в досъдебната и съдебната фаза на процеса, както и с работата на магистратите и съдебните служители от Окръжна и Районна прокуратура Плевен.

Проведено би посещение в Затвора – Белене, където гостите бяха запознати с ръководния екип на мястото за лишаване от свобода и спецификите на условията за работа там.

Проведена бе среща с председателите на ОС-Плевен и РС – Плевен. Магистратите присъстваха на заседания в ОС-Плевен и РС-Плевен.

Програмата включваше и посещение в Апелативна прокуратура – Велико Търново, Апелативен съд –Велико Търново, ОД на МВР- Плевен, ТД „НС“ -Плевен.

Съдиите и прокурорите, участници в програмата, присъстваха на среща–дискусия, проведена във връзка с официално посещение в Окръжна прокуратура -Плевен на г-н Уилям Худ, съдия от Върховен съд на щата Колорадо, САЩ.

Окръжна прокуратура-Плевен е редовен домакин в обмена на прокурори и съдии по програмата Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), организирана от Националния институт по правосъдие.