Съдията от Върховния съд на щата Колорадо, САЩ г-н Уилям Худ бе на официална визита в Окръжна прокуратура-Плевен

6 Октомври 2023 г.

На 05.10.2023 година в Окръжна прокуратура Плевен, по инициатива  на Асоциацията на прокурорите в България се проведе официална среща с г-н Уилям Худ, съдия от Върховен съд на щата Колорадо, САЩ. Съдия Худ е в България по покана на Българския институт за правни инициативи.

 На срещата присъстваха магистрати от Окръжна и Районна прокуратура – гр. Плевен, Окръжен, Районен и Административен съд в град Плевен, както и съдии и прокурори от различни европейски държани, които са на посещение в Окръжна прокуратура Плевен по програма за обмен, част от Европейската мрежа за съдебно обучение.

Съдия Худ разясни на аудиторията структурата и спецификата в работата на съдилищата и прокуратурите в САЩ. Засегна теми свързани с избора, назначаването  и възможностите за израстване на съдиите и прокурорите в САЩ. В проведената оживена дискусия, участниците поставиха редица въпроси, включително и за специфичните правила за етично поведение на магистратите в САЩ.

Г-н Уилям Худ е сертифициран преподавател и ментор в Националния институт за процесуална защита. Изнася лекции по наказателен процес и съдебна практика в качеството си на гост-лектор в Юридическия факултет на Университета в Денвър. Има редица публикации като юрист, относно съдебни и наказателни производства.