Конкурс за есе на тема “Агресията – проява на сила или слабост“

23 Май 2023 г.

Във връзка с превърналата се в традиция ежегодна инициатива „Ден на отворените врати“ в Съдебна палата град Перник, която през настоящата година ще се проведе на 19.06.2023 г., се  ОБЯВЯВА конкурс за есе на тема “Агресията – проява на сила или слабост“ за ученици от 7-ми до 12-ти клас на основните и средните училища в град Перник.

Есетата трябва да са с обем до три печатни страници размер А4, форматирани с текстов редактор (Microsoft Word, Open Office или др.), с размер на шрифта до 14 пункта и да съдържат име, презиме и фамилия на участника, име на училище и клас, електронен адрес и телефон за връзка с участника.

Участниците трябва да приложат попълнена Декларация за съгласие за обработване на лични данни от съвместни администратори – ВСС и Районен съд – Перник, приложена към съобщението.

Есетата ще бъдат оценени от комисия, съставена от филолози и магистрати от органите на съдебната власт в град Перник.

Текстовете ще се приемат до 24:00 ч. на 13.06.2023 г. на e-mail адрес: press@ospernik.com.

Победителите ще бъдат наградени в 12:30 ч. на 19.06.2023 г. в Зала № 2 от административните ръководители на Окръжен, Административен и Районен съд – Перник, Окръжна и Районна прокуратура – Перник.

Предвидени са предметни награди за класираните на първите три места участници. Няма ограничение за участие на ученици, които са деца на работещи в съдебната система.

Допълнителна информация може да получите на служебни телефони: (076) 647 051 или (0892) 929 297 – г-жа Цветислава Цветанова.