1 Април 2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е, относно подаване на жалби, сигнали и заявления за издаване на удостоверения

Сподели

Уведомяваме Ви, че след отмяната на извънредното положение, считано от 01.04.2022г. подаването на жалби, сигнали и заявления за издаване на удостоверения/ получаване на удостоверения /в т.ч.обслужване на гражданите за извършване на плащания с ПОС-терминално устройство/ до ОП Перник ще се извършва на гише в стая 318 – Деловодството на 3-ти етаж в Съдебна палата – Перник.

Тел.за контакт: 076/64 70 66.