СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЕСЕ

20 Май 2021 г.

 

Във връзка с провеждането на Образователната програма „Съдебната власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури през учебната 2020/2021 година“ за ученици от X-тите класове на ГПЧЕ „Симеон Радев“ гр.Перник се обявява

Конкурс за есе на тема “Хулигански прояви на ученици. Детско насилие.“ за учениците от 10-ти до 12-ти клас на ГПЧЕ „Симеон Радев“ гр.Перник.

Текстовете ще се приемат до 24:00 ч. на 10.06.2021 г. на e-mail адрес: [email protected]

Есетата ще бъдат оценени от комисия, съставена от преподавател по български език и литература и магистрати от органите на съдебната власт в град Перник.

Участниците трябва да посочат трите си имена, класа и училището, в което учат, както и телефон (на ученика, респ. учител или родител) за връзка с тях, както и да приложат попълнена Декларация за съгласие за обработване на лични данни от съвместни администратори – ВСС и Окръжна прокуратура, гр.Перник, която можете да изтеглите тук.

 

Победителите ще бъдат обявени и наградени през м.06.2021г. от административните ръководители на Окръжен съд – Перник, Районен съд – Перник, Окръжна  прокуратура – Перник, Районна прокуратура – Перник и Административен съд – Перник като за часа и датата на събитието ще бъдете уведомени допълнително.

Предвидени са предметни награди за класираните на първите три места участници. Няма ограничение за участие на ученици, които са деца на работещи в съдебната система.

Допълнителна информация може да получите на служебни телефони: (076) 647 051 – г-жа Цветислава Цветанова и (076) 647 085 – г-жа Йоана  Стоянова.