29 Април 2021 г.

Магистрати и служители от Софийския апелативен район изразяват несъгласие срещу посегателството върху независимостта на съдебната власт

Сподели

Днес, 29.04.2021 г., от 11,00 ч., магистрати и служители от района на Апелативна прокуратура – София, чрез мълчаливо несъгласие, ще изразят своята позиция срещу посегателството върху независимостта на съдебната власт, пред сградите на прокуратурите.

              Длъжни сме да реагираме, когато е налице недопустим политически натиск върху независимата съдебна власт и принципа за разделение на властите.

              Считаме, че опитите чрез спешно лобистко „законодателство“ да бъдат унищожени най-ефективните структури за борба с организираната престъпност, корупцията и престъпленията по Глава I от Наказателния кодекс не са в интерес на българските граждани и общество.

              Категорично заявяваме, че прокуратурата следва да бъде част от съдебната власт, което гарантира нейната независимост.