Работно време на Окръжна прокуратура Перник съгласно заповед № РД-04-402/2020г.на Окръжен прокурор

11 Март 2021 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ

/заповед № РД-04-402/2020г.на Окръжен прокурор/

1.Подаване на жалби, молби и сигнали, както и заявления за издаване на удостоверения за граждани в пощенска кутия на входа на Съдебна палата – Перник или на ел.поща: [email protected]  до Окръжна прокуратура, гр.Перник:

от 09,00ч. до  17,00 ч.

Бланки на заявленията и банковите сметки са поставени на информационното табло на входа на съдебната палата и в интернет на сайта на Окръжна прокуратура, гр.Перник.

Обслужване на граждани в изнесената регистратура, с вход откъм ул. „Търговка“

2. Подаване на заявления, молби и жалби и получаване на издадени удостоверения от служител на ОП Перник от понеделник до петък:

- от 09,00ч. -10,00ч. и от 15,30ч. до 16,30ч.

Обслужване на граждани на тел. 076/ 64 70 66 от  деловодството на ОП Перник – ет.3 в Съдебна палата град Перник

 от Понеделник до Петък:

– от 09,00ч. до  17,00 ч.