ПРЕССЪОБЩЕНИЕ във връзка с извънредната епидемична обстановка

21 Май 2020 г.

Окръжна и Районна прокуратура – Перник уведомява гражданите, че във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка  с решение № 325/ 14.05.2020г.на МС, считано от 21.05.2020г. подаването на документи /жалби, сигнали, молби, заявления за издаване на удостоворения/получаване на удостоверения ще се извършва в изнесена регистратура

Окръжна и Районна прокуратура – Перник уведомява гражданите, че във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка  с решение № 325/ 14.05.2020г.на МС, считано от 21.05.2020г. подаването на документи /жалби, сигнали, молби, заявления за издаване на удостоворения/получаване на удостоверения ще се извършва в изнесена регистратура, във вход откъм ул.Търговска, обозначена за целта с надпис: РЕГИСТРАТУРА, Окръжна прокуратура-Перник, Районна прокуратура – Перник.

 Регистратурата ще работи с граждани със следното работно време:

сутрин от 9.00 -12.00 ч.,

след обяд 14.00-17.00 ч.

 През времето от 08.00ч. до 09.00ч. и от 12.00ч. до 14.00ч. се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

 Посещението в регистратурата става при спазване на обявените от Министерство на здравеопазването противоепидемични мерки.