Районна прокуратура – Перник разпореди проверка на Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Трън.

11 Май 2020 г.

Районна прокуратура – Перник разпореди проверка на Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Трън, след сигнал за служители с положителни проби за COVID-19

 Вчера, 07.05.2020 г., Районна прокуратура – Перник разпореди проверка във връзка с постъпил сигнал за установени положителни проби за COVID - 19 на служители от Център за социална рехабилитация и интеграция в гр.Трън.

Същата следва да бъде извършена съвместно от Областния управител на гр. Перник, кмета на гр. Трън, директорите на РЗИ - Перник, Инспекция по труда - Перник, Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Трън и под ръководството на Центъра.

Към настоящия момент е изискана информация за броя на проведените изследвания за COVID - 19, както и резултатите от тях. Тя се отнася както за персонала, така и за настанените в Центъра за социална рехабилитация и интеграция лица.

Прокуратурата следи за спазването на законността, по-специално действията на администрацията и контролните органи на изпълнителната власт, касаещи упражняването на функциите им. Следва системно да бъде предоставяна информация относно предприетите мерки за превенция на разпространяването на коронавируса и спазването им.