Въведена е организация на работа по време на извънредното положение

19 Март 2020 г.

Въведена е организация на работа по време на извънредното положение в ОП и РП Перник със заповед № РД-04-175/ 19.03.2020г.

Пълният текст на заповедта се намира в рубриката „За граждани“, раздел „Документи“ на интернет страницата  на Окръжна и Районна прокуратури гр.Перник.