21 Юни 2019 г.

ЗАПОВЕД И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА ПРОКУРОРСКИТЕ ПОМОЩНИЦИ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ПЕРНИК

Сподели