13 Април 2016 г.

Публична покана по реда на глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Доставка на столове, офис мебели, метални стелажи за нуждите на Окръжна прокуратура – Кюстендил“

Сподели

„Доставка на столове, офис мебели, метални стелажи за нуждите на Окръжна прокуратура – Кюстендил“

Публична покана № 9052604 - линк към сайта на АОП