8 Юли 2013 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет " Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура -гр. Ивайловград"

Сподели

За да получите пълен достъп до документацията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected] или на телефон 03661/6003

Решение

Обявление