Oбществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Районна Прокуратура гр.Свиленград”

За да получите пълен достъп до документацията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected] или на телефон 0379/63006

Решение

Обявление

Тръжна документация