22 Октомври 2013 г.

Обществена поръчка с предмет: ”Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Харманли”

Сподели

За да получите пълен достъп до документацията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected] или на телефон 0373/83156 - Златка Толева.

Решение

Обявление

Решение за промяна