СЪОБЩЕНИЕ

                  Считано от 21.11.2022г. се възобновява приемът на граждани  от  Административния ръководител-Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр.Хасково. Организацията при осъществяване на приема е регламентирана със Заповед № ОП-129 от 21.11.2022г.  на Административен ръководител на ОП-Хасково.


 

График за прием на граждани от Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково, както следва:

 

 

 

 

Приемната на  Административен  ръководител - Окръжен  прокурор на  Окръжна  прокуратура - гр.Хасково се  намира  в  гр. Хасково,  в  сградата  на  Окръжна  прокуратура - гр.Хасково,  с  адрес:  бул.„България“ № 144,  етаж  3, кабинет № 36.

 

-Приемът  на  граждани  се  осъществява  както  по  предварителна  заявка,  направена  на:

-телефон: 038/664489

-ел.поща: [email protected],

Така  и  на  явилите  се  граждани  без  предварителна  заявка  в  деня  на  приема.