За граждани

Работно време на Деловодството

Всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа.

Приемно време на окръжния прокурор

Всяка сряда от 10:00 до 12:00 часа в сградата на Съдебната палата на адрес
Хасково, бул."България" №144, ет.3, ст. 36.

Заповед ОП 109/2020г. от 09.12.2020г. на ОП Хасково относно Временен режим на работа

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА ПРОКУРОРСКИЯ ПОМОЩНИК В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО