Информационен център за работа с граждани

6300 Хасково, бул."България" 144, ет.3 тел. деловодство: 038/624 297 факс деловодство: 038/664 489 e-mail: [email protected]

Говорител на ОП гр. Хасково

Невена Владимирова

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.