Обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Ивайловград”

За да получите пълен достъп до документацията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected] или на телефон 03661/6003

Решение

Обявление

Тръжна документация