16 Юли 2021 г.

ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Сподели

 

 

ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ПРОКУРАТУРА НА
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА –ХАСКОВО 2021г.