15 Октомври 2013 г.

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура- гр. Димитровград”

Сподели

За да получите пълен достъп до документацията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected] или на телефон 0391/63712.

Решение

Обявление

Решение за промяна