Събиране на оферти с обява с предмет: „Изграждане и пускане в експлоатация на система за видеонаблюдение в административна сграда, находяща се в гр.Стара Загора"

Събиране на оферти с обява с предмет: „Изграждане и пускане в експлоатация на система за видеонаблюдение в административна сграда, находяща се в гр.Стара Загора на адрес ул.„Св. Княз Борис I” №77, като подсистема на Националната интегрирана система за електронна сигурност на съдебните сгради /НИСЕССС/ на територията на Апелативен район Пловдив“

Тръжна документацияДруги документи