5 Ноември 2019 г.

Заповед 523 от 05.11.2019г., относно утвърждаване на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Апелативна прокуратура - Велико Търново

Сподели

Относно утвърждаване на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Апелативна прокуратура - Велико Търново