Районна прокуратура – Русе изнесе обучителна лекция пред ученици от Математическа гимназия „Баба Тонка“ в гр.Русе

23 Ноември 2023 г.

Светослав Великов – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Русе, изнесе лекция на тема „Детското насилие (агресията в училище). Наказателна отговорност на непълнолетните. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им.“ пред ученици от XI „б“ и ХІ „в“ клас на Математическа гимназия „Баба Тонка“ гр.Русе и техния преподавател по философия и гражданско образование Миглена Дамянова-Радойска.

По време на лекцията магистратът обясни на учениците кои лица са наказателно отговорни, какви наказания са предвидени в НК по отношение на непълнолетните извършители на престъпления, както и какви са целите на наказанията при пълнолетните и непълнолетните извършители. Учениците бяха запознати с условията, при които на непълнолетните извършители на престъпления могат да бъдат налагани възпитателни мерки по реда на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и с видовете възпитателни мерки.  Прокурорът обясни на учениците какво представлява престъплението по чл.325 от НК (хулиганство) и какви са разликите между него и административното нарушение по Указа за борба с дребното хулиганство.

Бяха обсъдени различни примери за хулигански прояви, дадени от учениците. Магистратът разказа и за случаи от своята практика.

Лекцията е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която е насочена към учениците с цел формиране на правна грамотност и култура, спазване на законите, ограничаване на негативните модели на поведение, изграждане на доверие в съдебната власт.

През учебната 2023/2024г. Районна прокуратура – Русе ще продължи да повишава правната култура на подрастващите с изнасянето на лекции в училищата и по други атрактивни теми и посрещане на ученици в сградата на Съдебната палата в гр.Русе.